• 059 059 039
  • info(AT)dsd.siOrgani stranke

fznidarsic-3
mag. Franc Žnidaršič  
predsednik DSD
gkaplan
Gregor Kaplan
podpredsednik DSD
ahoge
Aleš Hoge  
podpredsednik DSD
azupanek
Aleksander Županek  
podpredsednik DSD
ZVEZDA-1
Izvršni odbor DSD
Svet stranke DSD
Nadzorni odbor
Častno razsodišče Stališča & zavzemanja

Ljudstvu oblast

Potrebno je odpraviti napake parlamentarne demokracije. Država mora postati le aparat, ki skrbi za blaginjo in korist delavnega ljudstva, Potrebna je prenova družbe in sistema z uvedbo neposredne delegatske demokracije. Oblast in pravica do upravljanja se tako vrne edinim legitimnim nosilcem oblasti – ljudstvu!

Delu čast

Ljudstvu oblast

Delu povrnimo Čast

V boju med kapitalističnim in delavskim razredom moramo prevzeti pobudo. Saj se bodo le tako pravice dela zavarovale in razširile, obenem pa bomo lahko le tako obvarovali socialo, javno zdravstvo in šolstvo ter ostale družbene storitve pred podreditvijo kapitalu. Dovolj je bilo izkoriščanja delavcev in izgubljanja pravic delavcev v imenu prožnosti in konkurečnosti.

Zavezani smo

vrednotam dela, solidarnosti (še posebej med generacijami), znanja kot osnove družbenega napredka, ki temelji na odgovornosti posameznika, socialni pravičnosti, humanosti, enakosti, svobodi in človekovih pravicah.

Demokratična stranka dela - DSD

je združenje delovnih ljudi, državljank in državljanov, ki na demokratičen način uresničujejo politična načela in cilje, določene v programu in statutu stranke ter so v skladu z ustavnopravnim redom Republike Slovenije.

Prizadevamo si za

pravno in socialno pravično državo ter napredno ekonomsko in kulturno družbo. Temeljni vrednoti DSD sta delo in znanje, ki določata položaj vseh državljank in državljanov, (delovnih ljudi in občanov), ob upoštevanju medgeneracijske solidarnosti.

  • Ustavimo izkoriščanje državljank in državljanov s strani kapitalskih elit!