• 059 059 039
 • info@delavskastranka.siProjektna skupina Demokratične stranke dela DSD je v skladu s temeljnimi usmeritvami svojega programa in v skladu s programom Združene levice (ZL) ter njene poslanske skupine, ki ga uresničuje, pripravila predlog novele Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-1). Slednja ga bo po dogovoru, na posvetu in dopolnitvah tudi vložila v zakonodajni postopek v Državnem zboru in zahtevala čimprejšnjo obravnavo.

Večji bodo poslovni rezultati, zadovoljstvo delavcev bo večje, če bodo lahko odločali o tem, kako bodo živeli in delali ter imeli možnost pripomoči k večji družbeni blaginji. Med drugim bo prenovljen zakon prinesel tudi spremembe pri prekarnih delavcih, ki morajo biti vpeti v soodločanje kot vsi drugi zaposleni. Glavni cilj zakona je torej odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in vsebinska prenova, ki bo omogočila hitrejši razvoj sodelovanja delavcev pri upravljanju v slovenski poslovni praksi in posledično večjo poslovno uspešnost podjetij ter hitrejši gospodarski napredek države. 25 let se delavska stran umika strani kapitala in to se mora prenehati.

S popravkom zakona za nove pravice pri soodločanju!

 1. soodločajo lahko tudi prekarni delavci
 2. soodločajo lahko tudi zaposleni v bankah in koncernih
 3. delavski direktor v podjetju nad 250 zaposlenih
 4. za soodločanje zaposlenih pri samostojnih podjetnikih
 5. za pravico soodločanja o vseh zadevah

S popravkom zakona za več pravic pri soodločanju!

 1. za več pravic delavcev v prevzemnih postopkih
 2. za več odgovornosti delavskih predstavnikov do delavcev
 3. za večjo avtonomijo delavcev pri soodločanju
 4. za delavsko soodločanje ne “menedžersko soupravljanje”
 5. za pravico do obveščenosti
 6. za večjo pristojnost sveta delavcev

S popravkom zakona do spoštovanja in upoštevanja pravice delavcev do soodločanja!

 1. jasno opredeljene dolžnosti delodajalca, da bo soodločanje mogoče
 2. sankcioniranje omejevanja izvrševanja pravice do soodločanja
 3. natačno določeni postopki za lažje izvajanje in preprečitev zlorabe
 4. uradna evidenca sveta delavcev
 5. pomoč zaposlenim pri uveljavljanju individualnih pravic
Prenos datoteke

Dopolnjen Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-1)

Javne razprave o zakonu po Sloveniji