• 059 059 039
 • info@delavskastranka.si • 2-4 MEDGENERACIJSKO SOŽITJE

  V sodobni družbi se vse bolj povečujejo potrebe po oskrbi, negovanju in drugih storitvah, saj se življenjska doba podaljšuje. To pomeni, da starejši nujno potrebujejo institucionalne rešitve, ki jim bodo omogočile dostojno življenje v starosti. Cene oskrbe morajo biti dostopne vsem starostnikom. Raven nižanja oskrbe je nesprejemljiva. Tu vidimo priložnost za zaposlovanje mladih in ostalih

  Preberi vse
 • 2-3 POKOJNINSKI SISTEM

  2-3 POSODOBITEV POKOJNINSKEGA SISTEMA (zavarovanje pravic, solidarna vzdržnost pri zbiranju sredstev). V letu 2017 je bilo v Sloveniji približno 890 tisoč zaposlenih, ki plačujejo prispevke za približno 616 tisoč upokojencev, kar pomeni, da imamo na enega upokojenca 1,4 zaposlenega (za primerjavo v letu 1992 na enega upokojenca 1,8 zaposlenega). Dosedanji način zagotavljanja vzdržnosti pokojninske blagajne

  Preberi vse
 • 2-2 ZDRAVSTVENI SISTEM

  Odprava dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, zamejitev privatizacije, ukinjanje koncesij, prioriteta osnovni zdravstveni dejavnosti in dispanzerski metodi dela – več preventive, nadzora kakovosti,… Zahtevamo: – temeljito prenovo javnega zdravstvenega sistema v smeri kakovosti, zdravstvene varnosti in preventive za vsakogar, – vzpostavitev mreže javnih zdravstvenih storitev, ki naj se določi na državni ravni, – zagotovitev transparentne ločitve med

  Preberi vse
 • 2-1 NAJŠIRŠA SOLIDARNOST

  Javno zdravstvo, šolstvo, otroško varstvo, socialno skrbstvo, znanost, kultura in šport; povečanje % BDP za večjo kakovost teh sektorjev (primerjalno na % BDP najbolj razvitih držav). Zavzemamo se za učinkovit, kakovosten in vsem državljanom dostopen sistem JAVNEGA ZDRAVSTVA. Ohraniti je potrebno javne zdravstvene zavode in zdravstvene domove. Zasebno delo v zdravstveni mreži ne sme biti

  Preberi vse
 • 2. NOTRANJA POLITIKA IN JAVNI SEKTOR

  2. NOTRANJA POLITIKA IN JAVNI SEKTOR 2-1 Ohranitev najširše solidarnosti – javno zdravstvo, šolstvo, otroško varstvo, socialno skrbstvo, znanost, kultura in šport; povečanje % BDP za večjo kakovost teh sektorjev. 2-2 Prenova zdravstvenega sistema (odprava dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, zamejitev privatizacije, ukinjanje koncesij, prioriteta osnovni zdravstveni dejavnosti in dispanzerski metodi dela – več preventive, nadzora kakovosti,…).

  Preberi vse
 • 1-4 LOKALNA SAMOUPRAVA

  Združena levica – Demokratična stranka dela se bo zavzemala za čim širšo javno razpravo o ustavni vzpostavitvi pokrajin, določitvi njihovih pristojnosti, ki niso niti državne niti lokalne narave in njihovo financiranje. Izhajajoč iz precejšnje regionalne razvojne neuravnoteženosti je predhodno potrebno izvesti analizo stroškov, kot tudi preučiti način zmanjšanja med-regionalnih razlik in uravnoteženja razvojnih možnosti pokrajin.

  Preberi vse
Pridruži se nam na Facebook-u