• 059 059 039
 • info@delavskastranka.si • Kjer vsi molčijo, ko se je treba upreti

  Kjer vsi molčijo, ko se je treba upreti

  Na 11. seji OS so bila grobo kršena pravila delovanja. Župan predlog sklepa ni želel dati na glasovanje: „ Občanom občine Trebnje se vložena sredstva v infrastrukturo pri odmeri komunalnega prispevka upoštevajo enako kot v primeru stanovanjske soseske DTR-016SS.” Pri tem se je poslužil tudi grožnje z odstranitvijo našega svetnika, ki je v skladu s

  Preberi vse
 • V DSD Trebnje vam želimo Srečno 2016!

  V DSD Trebnje vam želimo Srečno 2016!

  Leto je pri koncu in čas je, da se vam, občanke in občani zahvalimo za vaše sodelovanje in delo, predloge, spodbude, ideje in kritike. To neprecenljivo darilo smo z vaše strani prejemali skozi celo leto in smo vam za to izredno hvaležni. Da znamo skupaj narediti kaj koristnega za našo občino pa je med drugim

  Preberi vse
 • Izobraževanje članov v Brežah pri Ribnici na Dolenjskem

  Izobraževanje članov v Brežah pri Ribnici na Dolenjskem

  V Brežah pri Ribnici na Dolenjskem je vodstvo Demokratične stranke dela (DSD) v soboto, 5. decembra, pripravilo izobraževanje oziroma usposabljanje za predsednike regijskih ter lokalnih odborov, občinske svetnike, člane IO DSD in člane sveta DSD. Uvodoma je generalni sekretar stranke Danijel Ocepek osvetlil teoretične vidike gradnje stranke v lokalnem okolju ter pojasnil, da je na lokalni

  Preberi vse
 • Javna razprava o ZSDU-1 v Ribnici

  Javna razprava o ZSDU-1 v Ribnici

  Še ena okrogla miza na temo prenovljenega Zakona o delavskem soupravljanju (ZDSU-1) je za nami. Tokrat so širšo javnost o spremembah in dopolnitvah ZDSU-1 predstavniki Demokratične stranke dela (DSD) seznanjali v Ribnici. Kot je znano, je spremembe pripravila projektna delovna skupina DSD v skladu s temeljnimi usmeritvami svojega programa in v skladu s programom Združene

  Preberi vse
 • Oktobrska seja občinskega sveta

  Oktobrska seja občinskega sveta

  Na oktobrski seji občinskega sveta Ribnica je ta med drugim obravnaval Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo severne servisne ceste – druga etapa. Uvrstitvi te točke na dnevni red je zaradi neupoštevanja pripomb skupine občanov Hrovača in Lepovče nasprotovalo kar 9 svetnikov od 18. To sicer ne predstavlja večine, s katero bi bil

  Preberi vse
 • Javna razprava o ZSDU-1 v Ljubljani

  Javna razprava o ZSDU-1 v Ljubljani

  Demokratična stranka dela (DSD) je po nizu okroglih miz po vsej Sloveniji na temo prenovljenega Zakona o delavskem soupravljanju pripravila javno debato tudi v prestolnici. Kar na sedežu DSD v stavbi na Linhartovi se je v četrtek, 29. oktobra, zbrala polna dvorana ljudi, ki so prisluhnili nekaterim kreatorjem sprememb in dopolnil prenovljenega zakona, ki bo

  Preberi vse
Pridruži se nam na Facebook-u